Musea i Sogn og Fjordane har tilsaman 13 museum spreidde i heile fylket, og 6 avdelingar.

Vi har samla 50 årsverk, og dekker eit vidt spekter av lokal, regional og nasjonal kunst- og kulturhistorie.

Det vert no ledig stilling som:

AVDELINGSLEIAR

ved Sunnfjord Museum

 

 

 

Sunnfjord Museum ligg i Movika i Førde kommune. Avdelingsleiar er fagleg og administrativ leiar med dagleg ansvar for personale og drift. Museet driv med kulturhistorisk forsking og formidling med utgangspunkt i samlingane, dokumentasjon og samlingsutvikling i samsvar med vedteken strategi og satsingsområde, og forvalting av samlingane inkludert dei antikvariske bygningane.

 

Vi søkjer ein strukturert og resultatorientert  person med god evne til å motivere og byggje nettverk både lokalt, regionalt og internasjonalt. Avdelingsleiar rapporterer til administrerande direktør.

 

Kompetanse og kvalifikasjonar

 • Høgare utdanning og erfaring innan relevante fagområder
 • God økonomiforståing og interesse for personalforvaltning
 • Relevant praksis og dokumentert leiarerfaring frå kulturhistorisk museum
 • Interesse for å utvikle museet i samspel med dei andre museumsavdelingane
 • Gode data- og språkkunnskapar og førarkort

 

Stillinga blir lønna etter avtale, basert på landsovereinskomsten for museum (Virke). God pensjonsordning. IA-avtale. Merk at stillingsnemning og innhald kan bli endra på eit seinare tidspunkt.

Nærare opplysningar får ein ved å vende seg til administrerande direktør Kjartan Aa Berge, tel. 414 46 439, museumsfagleg seniorrådgjevar Thomas Walle tel. 926 22 055 eller sjå www.misf.no.

Vi gjer merksam på at søkarlista kan bli gjort offentleg.

 

Søknad med CV sendast til

Musea i Sogn og Fjordane, Gota 16, 6823 Sandane

eller til stilling@misf.museum.no

innan 30. april 2018. Merk søknad «avdelingsleiar SUM»

 

For full utlysningstekst sjå vedlegg. 

 


 

Det er ledig vikariat som

KONSERVATOR

ved SUNNFJORD MUSEUM
 

Sunnfjord Museum

Sunnfjord Museum vart  opna i Førde sentrum i 1926. I 1950  vart museet flytta til Movika. Den opphavlege husmannsplassen.Movig er grunnstammen i friluftsmuseet, som i dag tel 32 antikvariske bygningar, støl og utmarkshus inkludert. Museet har ei variert gjenstandssamling over eit stort tidsspenn og er særleg kjent for tekstilsamlinga.

 

Generelle arbeidsoppgåver som ligg til Konservatorstillinga

Konservatorstillinga har arbeidsoppgåver knytt til samlingsforvaltning og dokumentasjon. Forsking og kunnskapsproduksjon med fokus på samtid og nær fortid vert også sentrale arbeidsoppgåver. Ansvar for fotosamling og samarbeid med fotosamlinga ved Fylkesarkivet. Ein del formidling vil naturleg vere knytt opp til stillinga. MISF som konsolidert museum er i ein utviklingsfase og konservatorstillinga har ein rolle med tanke på å bygge eit sterkt fagmiljø på tvers av dei ulike einingane.

 

Konkrete arbeidsoppgåver i vikariat

 • Ansvar for fotosamling, og samarbeid med Fylkesarkivet
 • Formidling
 • Samlingsforvaltning og dokumentasjon

 

Kompetanse og kvalifikasjonar

 • Mastergrad eller tilsvarande innanfor museumsrelevante fag
 • God IKT kompetanse

Personlege eigenskapar

 • Evne til å sette seg raskt inn i ting
 • Strukturert
 • Sjølvstendig
 • God arbeidskapasitet
 • Kunne arbeide i team

 

Varigheit på vikariat er til 31.12.2018, med mogelegheit til forlenging. Vi oppmodar også nyutdanna til å søke på stillinga.

 

Søkjar må vere fleksibel i høve til intensive arbeidsperiodar. Det må påreknast noko kvelds og helgejobbing.

Stilling blir lønna etter avtale, basert på landsovereinskomsten for museum (Virke). God pensjonsordning. IA-avtale.

Nærare opplysningar får ein ved å vende seg til Seniorrådgjevar museumsfag Thomas Walle tlf. 926 22 055, eller  avdelingsdirektør Gunnhild Systad tlf. 90547124 . Vi gjer merksam på at søkarlista kan bli kravd gjort offentleg.

Søknad med CV sendast innan 23.04.2018 til stilling@misf.museum.no, eller i post til Musea i Sogn og Fjordane, Gota 16, 6823 Sandane. Merk søknad «Vikariat konservator SUM»

 

For utysningstekst i pdf sjå vedlegg.