Arrangement på musea i sommar

JUNI

Kva onsdag i juni,           Museumsonsdag med folk i husa (kl 12-16)
juli og august                   og kortreist middag (kl 14-17) Stad: De Heibergske Samlinger

14. juni:                            Lansering av "Holvikejekta - sjøens stavkyrkje"  kl.18.
                                        Stad: Nordfjord Folkemuseum

16. juni:                            Opning av utstillinga "Hans Gjesme og årstidene". Stad: Sogn Kunstsenter

17. juni:                            Opning av utstillinga Kvardagsfolk med installasjonen «All those emotions» av Maia Birkeland.
                                        Stad: Sunnfjord Museum

23. Juni                            Vågsberget opnar for sesongen, «opent hus»

 

JULI

Kva onsdag i juni,            Museumsonsdag med folk i husa (kl 12-16)
juli og august                    og kortreist middag (kl 14-17) Stad: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum

5. juli                                 Familiedag onsdag 5.juli. Stad: Nordfjord Folkemuseum.

09. juli:                              Konsert, Førdefestivalen: Folkemusikkgruppa Vãsen. Stad: Sunnfjord Museum
12. juli                               Slåttedagen med ljåslått, raking, hesjing og høykøyring med hest.
                                         Stad: De Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum

13.juli                                Konsert Norsk Countrytreff. Stad: Nordfjord Folkemuseum

22. juli                               Kunsthistoriekurs for born med Kathrine Svendsby kl.11-13.
                                         Stad: Nordfjord Folkemuseum

23. juli                               Kunsthistoriekurs for vaksne med Kathrine Svendsby kl.11-13
                                         Stad: Nordfjord Folkemuseum

30. juli:                              Olsokpreike m/kyrkjekaffi. Stad: Sunnfjord Museum

 

AUGUST

Kva onsdag i juni,            Museumsonsdag med folk i husa (kl 12-16)
juli og august                    og kortreist middag (kl 14-17) Stad: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemusuem

5.august                           Støylsdag. Stad: Nordfjord Folkemuseum


12. august                        Kunsthistoriekurs for born med Kathrine Svendsby kl.11-13.
                                         Stad: Nordfjord Folkemuseum


13. august                        Kunsthistoriekurs for vaksne med Kathrine Svendsby kl.11-13.
                                         Stad: Nordfjord Folkemuseum

20. august                        Familiedag søndag kl. 12 – 16. 
                                         Stad: Kvernsteinsparken 

 

SEPTEMBER

02. og 03. sept:                 Husflidsmesse. Demonstrasjon av jernutvinning. Stad: Sunnfjord Museum


03. september                   Familiedagen. Stad: De Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum

03.september                    Kystdag. Stad: Kystmuseet  i Sogn og Fjordane

10. september                   Foredrag om drakthistorie kl.13. Stad: Nordfjord Folkemuseum

13. september                  Jan H. Landro: Bernt Tunold - vestlansdmålar i grønt og grått.
                                         Stad: De Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum

27. september                  Steinar Velle: Tusen år i Sogn. Bokslepp.
                                         Stad: De Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum