ANDERS SVOR MUSEUM


ANDERS SVOR MUSEUM

Anders Svor Museum galleri og skulpturhage finn du i Hornindal. Her finn du kjende verk til billethoggaren Anders Svor. 

Anders Svor Museum er eit urbant innslag i den vesle bygda Hornindal. Den kjende billet- hoggaren Anders Svor (1864-1929) vart født i Hornindal, han hadde fleire offentlege oppdrag og du finn fleire av verka hans m.a. i Oslo. Anders Svor sin kunst er kjenneteikna av det enkle, reine og rotekte. Svor arbeidde i ein 
naturalistisk og nyromantisk stil. Galleriet har skulpturar i gips, leire og bronse.

Anders Svor var ein bondegut frå Hornindal, som allereie som gut viste uvanlege evner i treskjæring. Som syttenåring fekk han arbeid som treskjerar ved Brødrane Hals pianofabrikk i Kristiania, og elev ved Den Kgl. Tegneskole. I 1891 fekk han sitt kunstnarlege gjennombrot då han vann gullmedalje for skulpturen «David» på den internasjonale kunstutstillinga i Berlin. 

Planlegg ditt besøk

Adresse

Grodås, 6761 Hornindal
Tlf: +47 95 10 51 76 / 97 42 15 65

E-post: sfkm@misf.no

Opningstider:

22.06-01.09.    mån-fre      kl. 10-16
  laur-søn  kl. 11-16

Elles ope etter avtale, ta kontakt på 95 10 15 76


Billettprisar:

Utan guide  
Vaksne NOK 50,-
Born 0-18 år          Gratis
Grupper 3+ NOK 35,-
Med guide  
Vaksne NOK 75,-
Honnør NOK 50,-
Grupper 10*+ NOK 50,-

* Grupperabatt kun i ordinær åpningstid

For meir informasjon besøk kunstmuseet sin nettstad.