Vi fekk nyleg gledelege nyhende! Vi er eitt av kunstmusea i Noreg som får ekstra løyving på 1 million kroner til innkjøp av kunst for Sogn og Fjordane Kunstmuseum.Siktemålet til Kulturdepartementet er å stimulere til skapande kunstnerisk aktivitet over heile landet.

"Midlene skal anvendes til kjøp av samtidskunst, kunsthåndverk og design, fra gallerier og visningssteder i Norge eller om nødvendig direkte fra kunstneren sier Abid Q. Raja"

Vi takkar så mykje på vegne av museet, men ikkje minst for dei alle som vil nyte godt av dette tiltaket.

Ved å benytte de gode ordningene vi allerede har, får vi treffsikre, effektive og ressursbesparende løsninger, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja."

Heile pressemeldinga kan lesast her.